ብሕጊ ክሕተት ዘለዎ ሰብ


እዚ  አቅሪብናዮ  ዘሎና  ጽሑፍ  ብዛዕባ  ሓደ  ኤርትራዊ  ሰብ  ኣብ  ኡጋንዳ  ዝቅመጥ  ኮይኑ  ከቢድ  ክሲ’ዩ  ክትዛረበሉ  ዘይትደፍርን  ዘሰምብድን ‘ዩ  እዚ  ክንጽሕፍ  ከአ  ብዙሕ  ተዘራሪብናሉን  ሓሲብናሉን  ኢና  ::

እዚ  ሰብ  ከኣ  ምሕረታብ  ስዩም  ተመልሶ  ዝበሃል  ኮይኑ  ንዮርሳለም  ተወልደብርሃን  ዝተባህለት  ን3ዓመት  ዝኣክል  ተጋሲስዋ  ከብቀዕ  ካብኡ  ምስ  ሃደመት  ከኣ  ክሕግዛ  ንዝፈተነ  ሰብ   ማለት  ሄርሞን  ሃብተሚካእል    የፈራርሖን  የእስሮን  አሎ : ዮርሳለም   ኣብ  ፖሊስ  ኡጋንዳ  አብ  ኤምባሲ  ኤርትራ  ኡጋንዳ  ከሲሳቶ  አላ ::

ዮርሳለም  ከም  ዝሃበቶ  ቃል  ንብዙሓት  ደቂ  አንስትዮ  ከም  ዝዓመጸን  ካብ  ኩለን  ዝገደደት  ከአ  ንጓሉ  ጓል8  ዓመት  ውን  ከይተረፈ  ምስኣ  ርክብ  ከም  ዝገብርን’ዩ  ::

ንሕና  ብወገና  ነዚ  ገበነኛ  ሰብ  ሱቕ  ኢልና  ክንሪኦ  ስለዝይንከል  አብ  ፖሊስ  በልጂኡም  ኣብ  ኤምባሲ  ኤርትራ  በልጂኡም  ኣብ  እምባሲ  ኡጋንዳ  ኣብ  ኢንተርፖል  ኣመልኪትናሉ  አሎና  ::

እዚ  ሰብ  ግን  ገበኑ  ንምሽፋን  ዘይገብሮ  ነገር  የለን  : ንዮርሳለም  ኣብ  ዝከደቶ  ዓዲ  ከይዱ  ክጨውያ  ብዙሕ’ዩ  ፈቲኑ  ክሳብ  ሕጂ  ከም  ዝፍክሮ  ዘሎ  ከኣ  ኣብ  ዝኣተወቶ  ኣቲዩ  ብደማ  ክሕጸብ  ሙኹኣኑ’ዩ  : ስለዚ  ንሱ  ፈኸሩኡ  ንምትግባር  ብዙሕ  ይጽዕር  እኳ  እንተሃለወ  ንሕና  ውን  ነዚ  ነገር  ከም  ቀሊል  ከይረአና  ተገዲስና  ሒዝናዮ  አሎና  ::

Mehretab-2

ካላኣይቲ  ግዳይ  ውን  ኮኾብ  ኪሮስ  ትበሃል   ኮይና  ኣብ  ልዕሊኣ  ውን  ብዙሕ  ማህረምትን  ግፍዕን ‘ዩ  አውሪዱላ  አታሊሉ  ሓዳር  ክገብረልኪ  ኢሉ  ድሕሪ  ምምጻእ  ማለት’ዩ  : ንሳ’ውን  ካብኡ  ሃዲማ  ብምውጻእ  ሂወታ  ከተድሕን  ትጽዕር  ዘላ  ሰብ’ያ  : ሕጂ’ውን  ተኾነ  አብ  ኤምባሲ  ኤርትራ  ጁባ  ተዓቚባ  ትርከብ  :: ካብኡ  ምስ  ትወጸእ  ከኣ  ንሂወታ  አስጋኢ   ዝኾነ  ደረጃ  በጺሓ  አላ  :: ‘ቲ  ንኽሕግዛ  ዝፈተነ  ሰብ ማለት  ሄርሞን  ሃብተሚካእል  ብሓሶት  ክስታት  እንዳቀያየረ  የእስሮን   የፈራርሖን አሎ  ::     

እዚ  ሰብ  ግን  መንዩ  ንምንታይ   ኢዩ’ኸ  ክሳብ  ክንድዚ  ንደቂ  ሰባት  እንዳበደለ  ሱቅ  ኢልና  ንጽመሞ  ዘሎና  :  እምበአር  ንሕና  ከም  ሰብ  መጠንን  ከም  ግዱሳት  ዜጋን  ንኹእሎ  ዘበለ  ኩሉ  ንገብር  አሎና  : ንዝምልከቶም  ንብሎም  ከኣ  አመልኪትና  አሎና  : ዝሓሸን  አድማዕን  ትብልዎ  መገዲ  እንተሃሊዩ  ክትሕብሩና  ንላቦ  :: እዚ  ሰብ  እዚ  ካብ  ሕጊ  ወጻኢ  ከም  ዝኸይድን  ድላዩ  ከም  ዝገብርን  ብገንዘብ  ጌሩ  ንቡዝሓት  ሰባት  ከም  ዘእስርን  ከም  ዘፈራርሕን  በጺሕናዮ  አሎና  :ስለዚ  ኩልና  ብዝተካእለና  መጠን  ነዚ  ሰብ  ኣብ  ሕጊ  ከነቅርቦ  ክንጸዕር  አሎና  :እዚ  ሓበሬታ  ኣብ  ኩሉ  ንኽበጽሕን  ብዙሓት  በዚ  ሰብ  ዝተበደሉ’ ውን  ሰለዘለዉ  ካብኦም  ከኣ  ሓበሬታ  መታን  ክንረክብን  ነዚ  ዝገብሮ  ዘሎ  ንኸይቅጽሎን  ኣብ  ሕጊ  ንኽቀርብን  ናይ  ኩልና  ሓላፍነት’ዩ’ሞ  አብ  ምብዛሓ  ተሓባበሩና  የቕንየልና ::

%d bloggers like this: